Fast Shortcuts And Methods To Improve The Level Of Pencil Portraits


Learn how to draw realistic pencil portrait home study course, as the shape of muscle changes, the expression of character and impression will change, it is necessary to learn the anatomy of the front, side and side of the face. In addition to gridlines, you also need to use guides to pinpoint the position of eyes, nose, and mouth. Putting aside the inherent concept of the proportion of facial features in the mind, carefully observing the actual sketching object, measuring the size of the facial features.

Kasın şekli, karakterin ifadesi ve izlenim değiştikçe gerçekçi bir kalem portre çalışması çizmeyi öğrenin ve yüzün, yüzün ve yüzün anatomisini öğrenmek gerekir Izgara çizgilerine ek olarak, gözlerin, burnun ve ağzın konumunu belirlemek için kılavuzlar kullanmanız gerekir. Baştaki yüz özellikleri kavramını bir kenara koyun, gerçek çizim nesnesini dikkatlice izleyin ve yüz özelliklerinin boyutunu ölçün.

मांसपेशीय बदलांचा आकार, वर्णनाची अभिव्यक्ती आणि छाप बदलणे यासारख्या यथार्थवादी पेन्सिल पोर्ट्रेट अभ्यासाचे चित्र कसे काढायचे ते जाणून घ्या आणि चेहऱ्याच्या, बाजूस आणि बाजूचे शरीर रचनाशास्त्र शिकणे आवश्यक आहे. ग्रिडलाइन व्यतिरिक्त, आपण डोळे, नाक आणि तोंड यांचे स्थान निर्धारित करण्यासाठी मार्गदर्शकांचा वापर केला पाहिजे. डोळ्यात चेहर्याच्या वैशिष्ट्यांचा अंतर्भावक संकल्पना बाजूला ठेवा, वास्तविक स्केचिंग ऑब्जेक्ट काळजीपूर्वक पहा आणि चेहर्याच्या वैशिष्ट्यांचे आकार मोजा.

>>>Click Here to Continue<<<