Tips For Improving Your Photography And Camera Skills Quickly

Tips for improving your photography and camera skills quickly, those who use 10x optical zoom dv should pay more attention. Three or five seconds before and after the zoom, the “piston” push and pull is the worst. When shooting, use a fixed lens as much as possible, stand in a fixed position, use dv to aim at the target, and shoot the shot to ensure the stability of the picture. As long as you hold the camera steady, try to make the picture level and stable. Generally speaking, the documentary picture taken is still acceptable.

Tips for raskt å forbedre bilde- og kamerakompetanse. De som bruker 10x optisk zoom dv, bør betale mer oppmerksomhet. Tre eller fem sekunder før og etter zooming, trykker du på og trekker stempelet er det verste. Ved opptak, bruk så mye som mulig et fast objektiv, stå i fast posisjon, bruk dv for å sikte mot motivet og skyv bildet for å sikre bildestabilitet. Prøv å holde bildet stabilt og stabilt så lenge du holder kameraet stabilt. Generelt er det fanget dokumentasjonsbildet fortsatt akseptabelt.

Cynghorion ar gyfer gwella’ch llun a’ch sgiliau camera yn gyflym. Dylai’r rhai sy’n defnyddio chwyddo optegol 10x dv dalu mwy o sylw. Tri neu bum eiliad cyn ac ar ôl chwyddo, gwthio a thynnu’r piston yw’r peth gwaethaf. Wrth gofnodi, defnyddiwch lens sefydlog cymaint â phosib, sefyll mewn sefyllfa sefydlog, defnyddiwch ddv i anelu at y pwnc a saethu’r ddelwedd i sicrhau sefydlogrwydd delwedd. Ceisiwch gadw’r llun yn sefydlog ac yn sefydlog cyn belled â’ch bod yn cadw’r camera yn gyson. Yn gyffredinol, mae’r ddelwedd ddogfennaeth a dalwyd yn dal yn dderbyniol.

>>>Click Here to Start<<<